Benim Sinemalarım

Benim Sinemalar m Benim Sinemalar m F ruzan n nc yk kitab Kitapla ayn ad ta yan yk lardaki Beyo lu nun sinema d nyas n n buruk hikayesi Yazar sinema delisi bir k z n hayat n yans t rken toplumumuzun bir pa
 • Title: Benim Sinemalarım
 • Author: Füruzan
 • ISBN: 9789753632904
 • Page: 398
 • Format: Paperback
 • Benim Sinemalarım
  Benim Sinemalar m F ruzan n nc yk kitab Kitapla ayn ad ta yan yk , 1950 1960 lardaki Beyo lu nun sinema d nyas n n buruk hikayesi Yazar, sinema delisi bir k z n hayat n yans t rken toplumumuzun bir panoramas n da iziyor.Di er yk ler Temizlik Kolu , Seyyid , Bir Evin D tan G r n , G n birlik Adada ve K Gelmeden , edebiyat m za yeni tatlar ge Benim Sinemalar m F ruzan n nc yk kitab Kitapla ayn ad ta yan yk , 1950 1960 lardaki Beyo lu nun sinema d nyas n n buruk hikayesi Yazar, sinema delisi bir k z n hayat n yans t rken toplumumuzun bir panoramas n da iziyor.Di er yk ler Temizlik Kolu , Seyyid , Bir Evin D tan G r n , G n birlik Adada ve K Gelmeden , edebiyat m za yeni tatlar getiren rnekler.F ruzan n ortak bir al mayla ger ekle tirdi i Benim Sinemalar m filmi, 1990 Cannes Festivali nin Ele tirmenlerin 7 G n ve Alt n Kamera dallar ndan resmi a r alm ve 158 film aras ndan se ilen 8 filmden biri olarak g sterime girmi tir 1991 Tahran Film Festivali nde ise uluslararas j riden En yi lk Film j ri zel d l n alan film, 1991 Tokyo Uluslararas Film Festivali nde En yi 10 Asya Filmi nden biri olarak se ilmi tir.
  Benim Sinemalarım By Füruzan,
  • DOWNLOAD BOOK ↠ Benim Sinemalarım - by Füruzan
   398 Füruzan
  • thumbnail Title: DOWNLOAD BOOK ↠ Benim Sinemalarım - by Füruzan
   Posted by:Füruzan
   Published :2020-05-03T12:57:34+00:00

  About " Füruzan "

 • Füruzan

  F ruzan Yerdelen is an award winning self taught Turkish writer, who is highly regarded for her sensitive characterisations of the poor and her depictions of Turkish immigrants abroad.F ruzan lk kitab Paras z Yat l yla 1972 Sait Faik Hik ye Arma an n kazand lk kitaplar nda k t yola d m kad n ve k zlar n, ken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yaln zl kla bo u an kad n ve ocuklar n, yeni ortamlarda bunalan ve yurt zlemi eken g menlerin dramlar na sevecenlikle yakla t ki ileri derinlemesine inceledi, anlat m n ayr nt larla besledi 12 Mart d nemini anlatt ilk roman K rk Yedi liler ile 1975 TDK Roman d l n kazand 1975 te bir sanat lar program yla D.A.A.D a r ld Bat Berlin de bir y l kalarak i iler ve sanat larla r portajlar yapt Dokuz a da T rk yk c s 1982, Volk und Welt Verlag antolojisiyle Die Kinder der T rkei 1979, Kinderbuch Verlag ocuk kitab n ise Do u Berlin de konuk kald d nemde haz rlad yk leri Frans zca, spanyolca, Fars a, talyanca, Japonca, ngilizce, Rus a, Bulgarca, Bo nak a gibi dillere evrildi yk lerinden yap lan bir toplam A Sara gil evirisiyle 1991 de Napoli de, K rk Yedi liler S Pirvanova evirisiyle 1986 da Bulgaristan da, Sevda Dolu Bir Yaz , Nehir ve skele Parklar nda yk leri Damian Craft evirisiyle 2001 de Londra da, Paras z Yat l Elif Deniz Pierre Vincent evirisiyle Pensionnaire d tat, Bleu autour yay nevi 2010 da Fransa da yay mland toplu yk lerini ise spanyolcaya G l I k evirmekte.2006 da 10 Ankara yk G nleri nde, 2007 de Dil Derne i nin Dil Bayram nda ve Antalya yk G nleri nde, 2008 de 7 zmir yk G nleri nde onur d lleri ald 2008 T YAP stanbul Kitap Fuar n n Onur Yazar se ildi 2009 da Dil Derne i zmir ubesince T rk Diline Emek d l verildi.1988 90 y llar nda ekti i Benim Sinemalar m 1990 da Cannes Film Festivali nin Ele tirmenlerin 7 G n ve Alt n Kamera dallar ndan a r alarak 158 film aras ndan se ilen 8 filmden biri olarak g sterime girdi 1991 de ise Uluslararas ran Fecr Film Festivali ndeki Uluslararas J ri den En yi lk Film J ri zel d l n kazand ve Tokyo Uluslararas Film Festivali nde se ilen En yi On Asya Filmi aras nda yer ald Oyunla t rd Sevda Dolu Bir Yaz Ankara Devlet Tiyatrolar nda yakla k 200 kez sahnelendi 2000 2005 yk Paras z Yat l 1971 , Ku atma 1972 , Benim Sinemalar m 1973 , G l Mevsimidir uzun yk , 1973 , Gecenin teki Y z 1982 , Sevda Dolu Bir Yaz 1999 Roman K rk Yedi liler 1974 , Berlin in Nar i e i 1988 Gezi R portaj Yeni Konuklar 1977 , Evsahipleri 1981 , Balkan Yolcusu 1994 Oyun Redife ye G zelleme 1981 , K Gelmeden 1997 iir Lodoslar Kenti 1991 ocuk Kitab Die Kinder der T rkei T rkiye ocuklar , 1979 Ya ant F ruzan Diye Bir yk Haz Faruk y n, 2008.

 • 116 Comments

 • Paras z Yat l dan sonra okudu um ikinci kitab yd , ba ta al mas zor gelen ama samimi slubu ve ger ek i hik yelerinden yine etkilendim Bulundu u hayata, evreye kendini ait hissetmeyen insanlar n sessiz direni leri buruk bir etki yarat yor K yden kente g , aile dramalar , kad n n toplumdaki yeri konular n g zel bir ekilde i liyor, herkesin okumas gereken kitaplardan.


 • Bence F ruzan n yk lerini okumak kahve i mek gibi Dama n zda m kemmel bir lezzet b rak yor, zihninizi a yor ve g n l telinize dokunuyor usulca.


 • Bu sene ok g zel yk ler okudum Fakat F ruzan n T rk yk c l i in neden bu kadar nemli oldu unu tek kitapta kolayca anlad m B ylesine hayat n i inden hikayeler yazmak muhte em bir g zlem g c ve hissetme yetene ine yara r olmal yk lerin i erisindeki o k c k hayats detaylar evden kt n zda duyarl l n z omuzlar n za bindiren bir s rt antas oluyor Cahil ebeveynler, iyi kalpli hem ehriler, safl yla insanlara ya am hat rlatan b c r k ocuklar, k t l hakm gibi t ts lendiren her taraftaki eni teler Her kita [...] • F ruzan n hik ye kitab 1973 Alt hik ye.Kitaba ad n veren ilk hik yede stanbul da Kas mpa a da oturan i i k z , ba tan kar lm Nesibe nin g nd r eve d nmeyi inin, ileli annesinde yaratt korkular ve bu ka n nedenleri anlat l yor Temizlik Kolu hik yesinde yirmi y ld r stanbul a yerle mi bir g men ailesinin i tenlik ve kayna ma dolu ev hayat ele al n yor Bir Evin D G r n nde o lu in aat y ksek m hendisi, k z Erzurum da evli, Fitnat Han m, bir yaz gecesi, stanbul daki apartman kat nda kocas otuz y ll [...]


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *