Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar

N z m Hikmet st ne Yaz lar N z m Hikmet st ne Yaz lar Memet Fuat n y llar aras nda e itli dergi ve gazetelerde yay mlanan yaz lar ndan olu maktad r Memet Fuat bu yaz larda N z m Hikmet in iiri ya am ve yap tlar h
 • Title: Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar
 • Author: Memet Fuat
 • ISBN: 9789750838750
 • Page: 196
 • Format: Paperback
 • Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar
  N z m Hikmet st ne Yaz lar , Memet Fuat n 1965 1998 y llar aras nda e itli dergi ve gazetelerde yay mlanan yaz lar ndan olu maktad r Memet Fuat, bu yaz larda, N z m Hikmet in iiri, ya am ve yap tlar hakk nda yapt bilimsel incelemeler ve ilk elden tan kl klarla bir ok yanl d zeltiyor ve N z m n daha iyi anla lmas i in okuyucuya rehberlik ediyor.
  Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar By Memet Fuat,
  • [✓ Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar || ↠ PDF Read by ↠ Memet Fuat]
   196 Memet Fuat
  • thumbnail Title: [✓ Nâzım Hikmet Üstüne Yazılar || ↠ PDF Read by ↠ Memet Fuat]
   Posted by:Memet Fuat
   Published :2019-011-24T20:35:08+00:00

  About " Memet Fuat "

 • Memet Fuat

  1926, stanbul 19 Aral k 2002, stanbul As l ad Mehmet Fuat Beng 1946 da Haydarpa a Lisesi ni, 1951 de stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi ngiliz Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi retmenlik, evirmenlik, muhabirlik, in aatlarda mimar yard mc l gibi i lerde al t 1960 ta De Yay nevi ni kurdu 1964 75 aras nda Yeni Dergi yi kard Bir nceki y lda km yaz , yk ve iirlerden yapt se melerle T rk Edebiyat adl y ll klar d zenledi 1963 72 ocuklu undan beri s regelen spor tutkusunu, ya ad evredeki ocuklar sporculu a y nlendirme yolunda de erlendirdi 1972 80 aras nda voleybol erkek milli tak mlar na antren rl k etti 1979 82 aras nda Anadoluhisar Gen lik ve Spor Akademisi nde retim g revlisi olarak voleybol dersleri verdi 1980 83 aras nda Yazko Edebiyat dergisini y netti 1981 de Adam Yay nevi nin yerli yay nlar edit r oldu 1987 de emekliye ayr ld 1985 te yay mlanmaya ba layan Adam Sanat dergisinin genel yay n y netmenli ini 1999 a kadar s rd rd Yaz lar nda a rl kl olarak d nce zg rl , ho g r zerinde duran, a da T rk iiriyle yak ndan ilgilenen Memet Fuat, 1959 da dergilerde kan yaz lar yla Ata Ele tiri Arma an n , 1961 de D nceye Sayg adl kitab n n birinci bas m yla T rk Dil Kurumu Deneme Ele tiri d l n kazand a da m z Makyavel a dl kitab yla 1992 Sedat Simavi d l n G lten Ak n la payla t , 1995 te K lt r Bakanl K lt r ve Sanat B y k d l n , 1996 da Edebiyat lar Derne i Onur d l Alt n Madalyas n ald 2004 2011 y llar aras nda ad na Ele tiri nceleme Deneme Yay nc l k Gen iir dallar nda Memet Fuat d lleri verildi.

 • 315 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *