കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb
 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 395
 • Format: Paperback
 • കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
  from the blurb from the blurb
  കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum By Uroob,
  • DOWNLOAD BOOK ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob
   395 Uroob
  • thumbnail Title: DOWNLOAD BOOK ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum - by Uroob
   Posted by:Uroob
   Published :2019-011-22T20:22:39+00:00

  About " Uroob "

 • Uroob

  P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

 • 922 Comments


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *