Süleyman'ın Kuyuları

S leyman n Kuyular Katilin kim de il neden katil oldu u sorusunun cevab n tarihin karanl k dehlizlerinde ve stanbul un dar sokaklar nda arayan S leyman n Kuyular Hesna Onba n n ilk roman Sakl kalm Osmanl Tarihi ni
 • Title: Süleyman'ın Kuyuları
 • Author: Hesna Onbaşı
 • ISBN: 6055055073
 • Page: 135
 • Format: Paperback
 • Süleyman'ın Kuyuları
  Katilin kim de il, neden katil oldu u sorusunun cevab n , tarihin karanl k dehlizlerinde ve stanbul un dar sokaklar nda arayan S leyman n Kuyular , Hesna Onba n n ilk roman Sakl kalm Osmanl Tarihi ni polisiyenin s r kleyicili iyle bulu turan muazzam bir eser olan bu roman, yer yer h zla aksa da okuru dingin bir d nyaya davet ediyor Mert konu urken Sami ceset torKatilin kim de il, neden katil oldu u sorusunun cevab n , tarihin karanl k dehlizlerinde ve stanbul un dar sokaklar nda arayan S leyman n Kuyular , Hesna Onba n n ilk roman Sakl kalm Osmanl Tarihi ni polisiyenin s r kleyicili iyle bulu turan muazzam bir eser olan bu roman, yer yer h zla aksa da okuru dingin bir d nyaya davet ediyor Mert konu urken Sami ceset torbas n n fermuar n h zla yukar ya do ru ekti Torba a l r a lmaz etrafa yay lan yo un formaldehit kokusu aniden Sami nin ci erlerine doldu Bir ad m geriledi, keskin koku nedeniyle g zleri ya arm t Y z n buru turdu Onun d nyas nda sokakta buldu u cesetlerin k t kokmas normaldi ama formaldehit kokmas Bu koku Sami ye tek bir yeri hat rlat yordu Adli T p Kurumu nun morgunu Kad n ba a a ekilde as lm t T pk yar g m l di er ceset gibi onun da v cudunda cesetlerde g rmeye al k oldu u izlerden en ufak bir eser yoktu Yine t pk topra a g m l kad nda oldu u gibi g vdesine uzun bir yar k a lm , ard ndan da bu yar k zenle dikilmi ti Diki tarz na bak l rsa, her iki ceset de ayn ki inin elinden ge mi ti.
  Süleyman'ın Kuyuları By Hesna Onbaşı,
  • BEST PDF "✓ Süleyman'ın Kuyuları" || UNLIMITED (E-Book) ☆
   135 Hesna Onbaşı
  • thumbnail Title: BEST PDF "✓ Süleyman'ın Kuyuları" || UNLIMITED (E-Book) ☆
   Posted by:Hesna Onbaşı
   Published :2020-01-08T13:46:13+00:00

  About " Hesna Onbaşı "

 • Hesna Onbaşı

  Hesna Onbaşı Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Süleyman'ın Kuyuları book, this is one of the most wanted Hesna Onbaşı author readers around the world.

 • 563 Comments

 • Kitapla ilgili neredeyse tek olumsuz ele tirim, diyaloglar n ger ek ilikten ve ak c l ktan uzak olmas , dolay s yla yormas Bu sorunu g z ard etmek zor, nk kitab n okunmas n zorla t ran tek unsur Gelgelelim tarihi olaylara dayand r lan ve kitaptaki olaylar n zaman i erisinde birbirlerine m thi ekilde ba lant lanan kurgu, tekd zelikten uzak ini k lar sayesinde zevkle okunacak bir roman oldu unu s yleyebilirim zellikle tarihi gizemleri, ezoterik ve ok lt konular sevenler i in bu zevk kat be kat art [...]


 • bir ilk kitap i in hi de fena olmamas na ve s kmadan k sa s rede kendini okutmas na ra men gerek teknik gerekse de kalabal k rg n n k smen harcanmas nedeniyle y ksek puan veremeyece im bir roman oldu bun i erdi i ezoterik izgi nedeniyle severek okudum ama ba ka bir heyecan bulamad m i inde.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *