Frankburgas

Frankburgas i knyga socialiai pavojinga Ir tik po ilg dvejoni buvo nuspr sta j i leisti Nedideliu tira u Nedideliu tira u bet kietais vir eliais Undin Radzevi i t Prad ioje pasirod Strekaza juodojo humoro roma
 • Title: Frankburgas
 • Author: Undinė Radzevičiūtė
 • ISBN: 9789986167525
 • Page: 369
 • Format: Hardcover
 • Frankburgas
  i knyga socialiai pavojinga.Ir tik po ilg dvejoni buvo nuspr sta j i leisti.Nedideliu tira u.Nedideliu tira u, bet kietais vir eliais.Undin Radzevi i t Prad ioje pasirod ,,Strekaza juodojo humoro romanas, ir sulauk s gerb j , ir suerzin s kai kuriuos lietuvi k knyg skaitytojus, ir patek s reik mingiausi 2003 met knyg de imtuk Lietuvi literat ros ir taut i knyga socialiai pavojinga.Ir tik po ilg dvejoni buvo nuspr sta j i leisti.Nedideliu tira u.Nedideliu tira u, bet kietais vir eliais.Undin Radzevi i t Prad ioje pasirod ,,Strekaza juodojo humoro romanas, ir sulauk s gerb j , ir suerzin s kai kuriuos lietuvi k knyg skaitytojus, ir patek s reik mingiausi 2003 met knyg de imtuk Lietuvi literat ros ir tautosakos instituto sprendimu ,,Frankburgas nauja Undin s Radzevi i t s knyga ne ma iau kontroversi kas sunkiai apibr iamo anro tekstas, analizuojantis ir parodijuojantis ofis visuomen.Knyga, kaip ra o autor , pavojinga
  Frankburgas By Undinė Radzevičiūtė,
  • BEST KINDLE "ä Frankburgas" || UNLIMITED (Zip) ↠
   369 Undinė Radzevičiūtė
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "ä Frankburgas" || UNLIMITED (Zip) ↠
   Posted by:Undinė Radzevičiūtė
   Published :2019-012-03T13:21:40+00:00

  About " Undinė Radzevičiūtė "

 • Undinė Radzevičiūtė

  Baig meno istorijos, teorijos ir kritikos studijas Vilniaus Dail s Akademijoje.Doktorant ros studijos liko nebaigtos.De imt met dirbo tarptautini reklamos agent r SaatchiSaatchi Vilnius , Leo Burnett Vilnius etc k rybos direktore.Autor s knygos penkis kartus 2003, 2011, 2013, 2015, 2017 pateko k rybingiausi met knyg shortlist us, ir tris kartus 2011, 2013, 2017 geriausi met knyg shortlist us.2015 knyga ,, uvys ir drakonai vertinta Europos s jungos literat ros premija, Lietuvi PEN centro i rinkta tarp geriausi de imtme io knyg , kritik ir skaitytoj i rinkta 100 uk geriausi lietuvi k knyg i leist per pastaruosius imt met.Knyga ,, uvys ir drakonai i versta ar iuo metu ver iama vokie i , angl , ispan , ital , vengr , bulgar , lenk , est ir latvi kalbas.Po voki kojo knygos leidimo, Bavarijos kult ros ministerija skyr autorei special apdovanojim ilgalaik kvietim 2018 2019 metams Tarptautinius meninink namus Bamberge ,,Internationales K nstlerhause Villa Concordia , o austr leidykla ,,Rezidenz Verlag nusprend voki kai i leisti ir naujausi autor s knyg ,,Kraujas m lynas.

 • 808 Comments

 • Nykus ir pretenzingas briedas Perme iau akimis kelias recenzijas nieko ia pana aus Vonnegut ir jei toks b t lietuvi kas The Office, tai b t labai li dna nors ir i kalbinga Frankas gal ir gal t b ti simpati kas, ofis visuomen s kult ros parodija gal ir b t domi, knyga vietomis netgi cituotina Alas, pagal tikras lietuvi kos literat ros tradicijas bandyta daugiau tur ti omeny, nei pasakyti nes, inia, od iai turi b ti talp s, o gal egzistuoja gili min i kvota puslapiui, ir popierius brangus, k a ina [...]


 • I prad i sunkoka buvo susigaudyti kas, kur, kaip ir kod l vyksta, bet po truput m darytis ai kiau, atsirado platesnis vaizdas Manau geriausiai knyg nusako is sakinys i apra ymo ,,Frankburgas nauja Undin s Radzevi i t s knyga ne ma iau kontroversi kas sunkiai apibr iamo anro tekstas, analizuojantis ir parodijuojantis ofis visuomen Ne tik apie ofisus, ir apie mones apskritai Gal ir nelabai supratau, kuo socialiai pavojinga, bet skaityti man patiko.


 • Visai nebloga satyra ofisinio planktono tematika, bet ka kaip sunkokai skait si Faktas, kad iki Strekazos i keltos kartel s netempia 5 10


 • Frankas staiga skausmingai pajuto jo kostiumas per brangus, per eleganti kas, per juodas ir itoje gyvenimo vent je per daug krinta akis Pirm kart biuro istorijoje dvi gra ios moterys tapo mes Nors pirm j nuo antrosios skyr penkiolika met intensyvios med iokl s elitin se teritorijose, iedas su juodu deimantu ir mokslo daktaro laipsnis.Stal iuje.Nu kaip a myliu t Radzevi i t , negaliu apsakyt


 • i knyga yra ko gero labiausiai trenkta i vis Radzevi i t s kurini Ir jumoras joje irgi trenktas Ir a i dievui, kad taip yra Ir kad yra toki ra ytoj iais laikais iame kra te.
 • Originalu ir netik ta Knyga tiems, kurie m gsta ver ian i m styti literat r M styti apie tai, kas gi ia dabar vyksta itai man patiko Bet skaitant neapleido sp dis, kad visa tai niekur neveda Tarsi ra ytojai tai teb t ra ymo treniruot Nesakau, kad iuo k riniu nieko nepasakoma, ta iau tai nublanksta prie ra ymo manier , form , i radingum Ir nublanksta, mano nuomone, labiau nei tur t.


 • Trumpa, ofis kult r ironizuojanti Franko istorija Antroji autor s knyga savo ra ymo stiliumi pana i Strekaz , bet istorija iek tiek ma iau traukiantis Man ka kiek primin Coupland o JPod


 • Taiklus ir talentingas lietuvi kas antroposofisologijos pavyzdys Smagus ir pakankamai iurpulingas k rinys nelygu estetin ir egzistencin teksto recepcija.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *